Nawigacja

Kontakt

 • Technikum Ekonomiczne im. rtm. Witolda Pileckiego
  ul. Gen. J. Sowińskiego 1
  70-236 Szczecin
  sekretariat@zs3.szczecin.pl
 • (+48) 91-448-90-03

Inspektor ochrony danych

Inspektor Ochrony Danych
w Technikum Ekonomicznym
w Szczecinie

Joanna Litwin
email: iod@spnt.pl
tel. (+48) 91-852-20-93

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA DANYCH OSOBOWYCH Z MONITORINGU WIZYJNEGO

inne klauzule informacyjne załącznik nr 10

Pliki Cookies

Mapa

Sobota 08.08.2020

Na podstawie Uchwały nr VI/177/19 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 23 kwietnia 2019 r.
Zespół Szkół nr 3 w Szczecinie, z dniem 31 sierpnia 2019 r. zostaje rozwiązany, a
Technikum Ekonomiczne im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Szczecinie, wchodzące dotychczas w skład Zespołu Szkół, staje się samodzielną jednostką budżetową.

Z dniem wejścia w życie powyższych zmian, tj. z dniem 01.09.2019 r.,
administratorem Państwa danych osobowych z mocy prawa stało się
Technikum Ekonomiczne im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Szczecinie
 ul. Józefa Sowińskiego 1, 70 – 236 Szczecin.

 

Misja szkoły

Nauka sta­je się niebez­pie­czna
je­dynie wte­dy, gdy wyob­raża
so­bie, że osiągnęła swój cel.

George Bernard Shaw

Patron szkoły

 

 

liczba odwiedzin: 1853486

Wiadomości

Kontakt

 • Technikum Ekonomiczne im. rtm. Witolda Pileckiego
  ul. Gen. J. Sowińskiego 1
  70-236 Szczecin
  sekretariat@zs3.szczecin.pl
 • (+48) 91-448-90-03

Galeria zdjęć