• Nagłówek

    • Zadaniami Samorządu Szkolnego są mobilizacja młodzieży do pracy w organach samorządowych szkoły i środowiska lokalnego oraz kształtowanie umiejętności prezentowania własnego stanowiska na forum publicznym.

     Samorząd Szkolny podejmuje następujące działania:

     1. w zakresie organizacji imprez wewnątrzszkolnych:
      • imprezy integracyjne dla uczniów klas pierwszych, celem których jest przyjęcie tych uczniów do społeczności Zespołu Szkół Nr 3
     2. w zakresie promocji szkoły:
      • przygotowanie prezentacji i udział w "Targach szkół"
      • prezentacja dorobku artystycznego szkoły w imprezach "Szkoła to żywioł"
      • prezentacja oferty kształcenia Zespołu Szkół Nr 3 na Targach Szkół Szczecina i Polic
      • organizowanie "Dni otwartych szkoły"
     3. w zakresie współpracy z Młodzieżową Radą Miasta Szczecina:
      • wybory kandydatów do MRMS
      • reprezentowanie uczniów ZS Nr 3 w MRMS

     Samorząd Szkolny aktywnie uczestniczy w życiu szkoły. Współuczestniczy w tworzeniu i opiniowaniu dokumentów dotyczących społeczności uczniowskiej. Reprezentuje prawa uczniów i występuje w ich obronie. Współpracuje z dyrekcją Szkoły, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Pedagogiem Szkolnym.

      

  • Kontakty

   • Technikum Ekonomiczne im. rtm. Witolda Pileckiego
   • sekretariat@te.szczecin.pl
   • (+48) 91-448-90-03
   • ul. Gen. J. Sowińskiego 1 70-236 Szczecin sekretariat@te.szczecin.pl Poland
   • www.te.szczecin.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych