• Informacje główne

    • Administratorem danych osobowych uczniów i rodziców/opiekunów prawnych jest Technikum Ekonomiczne w Szczecinie. Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. Sowińskiego 1, 70-236 Szczecin, e-mailowo: sekretariat@te.szczecin.pl

      oraz telefonicznie: 91 448-90-03.


     Inspektorem Danych Osobowych w Technikum Ekonomicznym im. rtm. Witolda Pileckiego w Szczecinie jest Izabela Tutur - Dudek


     Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować e-mailowo: iod@spnt.pl oraz telefonicznie: +48 91 85 22 09

  • Kontakty

   • Technikum Ekonomiczne im. rtm. Witolda Pileckiego
   • sekretariat@te.szczecin.pl
   • (+48) 91-448-90-03
   • ul. Gen. J. Sowińskiego 1 70-236 Szczecin sekretariat@te.szczecin.pl Poland
   • www.te.szczecin.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych