• Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

    • PATRONAT UCZELNI 
     ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY


     WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

     W dniu 1 września 2010 r. Zespół Szkół Nr 3 w Szczecinie im. prof. Oskara Langego został objęty patronatem Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Umowa została podpisana przez Pana Rektora prof. dr hab. Włodzimierza Kiernożyckiego i Pana Dyrektora mgr Andrzeja Sacharskiego.

     Podpisanie umowy patronackiej przez Pana Rektora prof. dr hab. Włodzimierza Kiernożyckiego i Pana Dyrektora mgr Andrzeja Sacharskiego

     Podpisanie umowy patronackiej przez Pana Rektora prof. dr hab. Włodzimierza Kiernożyckiego i Pana Dyrektora mgr Andrzeja Sacharskiego
     Podpisanie umowy patronackiej przez Pana Rektora prof. dr hab. Włodzimierza Kiernożyckiego i Pana Dyrektora mgr Andrzeja Sacharskiego.

     Pan Rektor prof. dr hab. Włodzimierza Kiernożycki zadeklarował współdziałanie w zakresie prowadzenia zajęć i warsztatów laboratoryjnych dla uczniów naszej szkoły prowadzonych na terenie Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska reprezentowanego przez Pana Dziekana prof. dr hab. Aleksandra Brzóstowicza.

     Przekazanie umowy patronackiej przez Pana Rektora prof. dr hab. Włodzimierza Kiernożyckiego Panu Dziekanowi prof. dr hab. Aleksandrowi Brzóstowiczowi.
     Umowa Patronacka

     O WYDZIALE

     Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa jako Wydział Rolniczy powstał w 1954 roku w chwili powołania Wyższej Szkoły Rolniczej w Szczecinie. W 2002 roku jego nazwa zmieniła się na obecną. Na Wydziale jest zatrudnionych 135 nauczycieli akademickich, pracuje 96 pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, w tym 52 pracowników naukowo- technicznych i inżynieryjno-technicznych, 9 pracowników administracji oraz 35 pracowników obsługi Wg stanu na dzień 30.11.2009 na Wydziale studiowało 1711 osób, w tym 1221 - na studiach stacjonarnych.

     KATEDRY

     • Katedra Agronomii
     • Katedra Budowy i Użytkowania Urządzeń Technicznych
     • Katedra Dendrologii i Kształtowania Terenów Zieleni
     • Katedra Fizyki i Agrofizyki
     • Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
     • Katedra Gospodarki Wodnej
     • Katedra Inżynierii Systemów Agrotechnicznych
     • Katedra Ochrony i Kształtowania Środowiska
     • Katedra Ogrodnictwa
     • Katedra Projektowania Krajobrazu

     ZAKŁADY

     • Zakład Biochemii
     • Zakład Botaniki i Ochrony Przyrody
     • Zakład Chemii Ogólnej i Ekologicznej
     • Zakład Fizjologii Roślin
     • Zakład Gleboznawstwa
     • Zakład Meteorologii i Klimatologii
     • Zakład Mikrobiologii i Biotechnologii Środowiska
     • Zakład Ochrony Roślin
     • Zakład Rekultywacji i Chemii Środowiska

     INNE JEDNOSTKI

     • Hala Wegetacyjna
     • Rolnicza Stacja Doświadczalna w Lipniku

     W ramach Wydziału studenci mogą studiować takie kierunki jak:

     • Architektura Krajobrazu
     • Farmerstwo
     • Gospodarka Przestrzenna
     • Ochrona Środowiska
     • Ogrodnictwo
     • Rolnictwo
     • Technika Rolnicza i Leśna
     • Zarządzanie Techniką

     ZAJĘCIA LABORATORYJNE NA WKŚiR

     W ramach współpracy pomiędzy naszą szkołą a Wydziałem Kształtowania Środowiska i Rolnictwa w roku szkolnym 2010/ 2011 w zajęciach warsztatowych uczestniczyły klasy IIIA, IIIB, IIIE i IVE. Uczniowie zwiedzali katedry i zakłady Wydziału, brali udział w warsztatach laboratoryjnych w Zakładzie Chemii Ogólnej i Ekologicznej oraz Katedrze Fizyki i Agrofizyki.

     Prezentacja roślin egzotycznych hodowanych w hali wegetacyjnej. O roślinach opowiada dr inż. Piotr Żuławik.
     Prezentacja przyrządów i badań przeprowadzanych w laboratorium w Katedrze Fizyki i Agrofizyki.
     Dr inż. Romualda Bejger z Katedry Fizyki i Agrofizyki demonstruje zasadę działania suwmiarki.
     Uczniowie klasy IIIE dokonują pomiaru gęstości ciał stałych i cieczy.
     Pomiary kalorymetryczne szybkości przepływu krwi w dłoni.
     Analiza zależności pomiędzy masą, temperaturą, 
     objętością...- to przecież takie proste ;)
     Pomiar masy naczynia z wodą
     przy pomocy wagi elektronicznej

     Klasa IIIE wraz z dr inż. Andrzejem Gawlikiem - koordynatorem współpracy pomiędzy naszą szkołą
     a Wydziałem Kształtowania Środowiska i Rolnictwa w laboratorium Katedry Fizyki i Agrofizyki.)
  • Kontakty

   • Technikum Ekonomiczne im. rtm. Witolda Pileckiego
   • sekretariat@te.szczecin.pl
   • (+48) 91-448-90-03
   • ul. Gen. J. Sowińskiego 1 70-236 Szczecin sekretariat@te.szczecin.pl Poland
   • www.te.szczecin.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych