• Rejs

    • Dnia 11.06.2015r. został zorganizowany dla uczniów chcących zapoznać się z tajnikami żeglarstwa - rejs Dezetami po Jeziorze Dąbie. W rejsie udział wzięły osoby z klasy IL, II E i III E

     W ramach promocji  żeglarstwa chciałyśmy pokazać młodzieży, że pływanie jest wspaniałą przygodą. Jest również formą aktywnej rekreacji, sposobem na ciekawe życie, pasją, którą warto przekazać dzieciom i młodzieży. Sporty wodne nie tylko przyczyniają się do kreowania postaw, są również szkołą charakteru, sposobem na poznanie świata, pozwalają urzeczywistniać marzenia i fantazje każdego miłośnika przygody. Żeglarstwo, pojmowane jako sposób spędzania wolnego czasu i kształtowania charakteru młodego człowieka, jest doskonałym środkiem wychowawczym.

     Celem rejsu było:

     • Propagowanie aktywnych form spędzania czasu, aktywności ruchowej i środowiskowej.
     • Popularyzowanie sportów wodnych wśród młodzieży Zs Nr 3.
     • Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników aktywnego wypoczynku nad akwenami wodnymi.
     • Zachęcanie do czynnego uprawiania żeglarstwa (rekreacyjnego, jak i sportowego).
     • Rozwijanie zainteresowań związanych tak ze sportami wodnymi, jak i z szeroko pojętą kulturą żeglarską.
     • Zapewnienie harmonijnego rozwoju zdolności poznawczych, manualnych i życia w społeczeństwie.
     • Zainteresowanie sprawami ochrony środowiska naturalnego, propagowanie modelu spędzania wolnego czasu na łonie przyrody.

     Rozwój cech psychofizycznych, ugruntowanie wiadomości i umiejętności z zakresu wiedzy przyrodniczej, kultury i sprawności fizycznej.

     Barbara Bernat, Monika Derech-Zawistowska

      

  • Kontakty

   • Technikum Ekonomiczne im. rtm. Witolda Pileckiego
   • sekretariat@te.szczecin.pl
   • (+48) 91-448-90-03
   • ul. Gen. J. Sowińskiego 1 70-236 Szczecin sekretariat@te.szczecin.pl Poland
   • www.te.szczecin.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych