Strefa uczniów

Konkursy regionalne Ekonomia szansą na sukces Matematyczne Akademia Księgowego Konkurs wiedzy o kulturze krajów anglojęzycznych

Konkursy regionalne

Konkursy regionalne

Organizowaliśmy:

 • Wojewódzki Konkurs wiedzy ekonomicznej Ekonomia szansą na sukces

 

Wzięliśmy udział:

 • Konkursie informatycznym "Jak technologie zmieniają edukację"

 • Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Kulturze Krajów Anglojęzycznych

10 marca 2015 r. nasze uczennice Barbara Galiśkiewicz, Roksana Grzybowska oraz Sandra Misiak wzięły udział w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Kulturze Krajów Anglojęzycznych. Językowe zmagania miały miejsce w Zespole Szkół nr 6 w Szczecinie. Rywalizacja była zacięta, a pytania trudne i podchwytliwe. Nasze uczennice zajęły IV miejsce. Serdecznie gratulujemy!

 • V Regionalnym Konkursie Literacakim "Oto Jestem".
 • Konkursie literackim z języka angielskiego

 

 • Ogólnopolskim Konkursie Informatycznym Technologie Informacyjno - Komunikacyjne? TAK! 
 • Konkursie Wiedzy o Samorządzie i Szczecinie

 • II Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Rachunkowości

 • Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy z Zakresu Rachunkowości

 • Ogólnopolskiej Olimpiadzie Logistycznej
 • Olimpiadzie Fizycznej
 • Olimpiadzie Języka Niemieckiego

 • Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Prawie - 3 uczestników w zawodach okręgowych
 • XXIV Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej

 • Międzynarodowym Konkursie "Kangur Matematyczny 2011 "
 • IV Bałtyckim Konkursie Języka Angielskiego

 • Konkursie na logo Oddziału Szczecińskiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego
 • LII Międzyszkolnym Konkursie Fizycznym

 • Międzynarodowym konkursie polsko - ukraińskim "Lwiątko 2011"
 • Olimpiadzie Wiedzy o Unii Europejskiej,
 • XII Olimpiadzie Wiedzy o Prawie,
 • XX Olimpiadzie Teologii Katolickiej,
 • Olimpiadzie Ekologicznej,
 • Olimpiadzie Wiedzy o HIV / AIDS,
 • Archidiecezjalnym Konkursie Papieskim p.n. Poznajemy dokumenty Ojca Świętego Jana Pawła II,
 • Ogólnopolskmi konkursie historycznym Krąg,
 • Konkursie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Siedliska leśne chronione w ramach sieci Natura 2000,
 • Mistrzostwach Szczecina w koszykówce chłopców - VI miejsce,
 • Mistrzostwach Szczecina w siatkówce chłopców - XII miejsce,
 • Mistrzostwach Szczecina w siatkówce dziewcząt - XVI miejsce,
 • Lidze Lekkoatletycznej dziewcząt i chłopców szkół ponadgimnazjalnych - dziewczęta X miejsce drużynowo, chłopcy XI miejsce drużynowo,
 • Sztafetowych biegi przełajowe - III miejsce,
 • Indywidualnych mistrzostwach SPG W LA,
 • Zawodach Lekkoatletycznych klas I SPG - dziewczęta VI miejsce drużynowo, chłopcy - XII miejsce drużynowo,
 • Turnieju piłki nożnej organizowanym przez Szkołę Salezjańską,
 • Wewnątrzszkolnym turnieju tenisa stołowego dziewcząt i chłopców,
 • Mistrzostwach Szczecina w koszykówce dziewcząt - IX miejsce,
 • Mistrzostwach Szczecina w koszykówce chłopców - V miesjce,
 • Mistrzostwach Szczecina w siatkówce chłopców - VI miejsce,
 • Mistrzostwach Szczecina w siatkówce dziewcząt - IX miejsce,
 • Mistrzostwach Szczecina w piłce nożnej dziewcząt - X miejsce,
 • Mistrzostwach Szczecina w tenisie stołowym dziewcząt - X miejsce,
 • Mityngu Lekkoatletycznym dziewcząt i chłopców szkół ponadgimnazjalnych - VI miejsce drużynowo,
 • Mistrzostwach Szkół Ponadgimnazjalnych w pływaniu - III miejsce,
 • Międzyszkolnym Turnieju piłki nożnej chłopców o puchar Dyrektora ZS Nr 3 - VI miejsce,
 • Olimpiadzie Wiedzy o Prawie - VI miejsce,
 • XIX Olimpiadzie Teologii Katolickiej,
 • Konkursie p.n. Rośliny i zwierzęta polskich jezior,
 • Regionalnym Konkursie Szczeciński Parnas,
 • Archidiecezjalnym Konkursie Papieskim p.n. Poznajemy dokumenty Ojca Świętego Jana Pawła II,
 • Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Biblijnej,
 • Konkursie Europejskim Quo vadis Europo - III i IV miejsce,
 • Konkursie recytatorskim dot. poezji religijnej - wyróżnienie,
 • Ogólnopolskim Młodzieżowym Turnieju Turystyczno - Krajoznawczym PTTK,
 • Wojewódzkim Konkursie wiedzy towaroznawczej Towar bez tajemnic - uczniowie Technikum Ekonomicznego zostali laureatami konkursu,
 • Konkursie wiedzy morskiej organizowanym przez ZOZŻ i ZS Nr 3,
 • Konkursie Przyrodniczym z zakresu ekologii i ochrony środowiska organizowanym przez Koło Naukowe Ligi Ochrony Przyrody Politechniki Szczecińskiej - VI miejsce,
 • Ogólnopolskim Konkursie Biznes Junior,
 • Olimpiadzie Wiedzy o Unii Europejskiej,
 • Ogólnopolskim projekcie Literacki Atlas Polski organizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie,
 • Zachodniopomorskim Konkursie recytatorskim poezji Kornela Ujejskiego.
 • Ogólnopolskim Turnieju piłki nożnej organizowanym przez PZU Życie Rusz się człowieku - wyróżnienie,
 • Mistrzostwach Szczecina w tenisie stołowym dziewcząt i chłopców,
 • Meetingu Lekkoatletycznym dziewcząt i chłopców,
 • Meetingu Lekkoatletycznym z okazji zakończenia roku szkolnego,
 • Międzyszkolnym Turnieju piłki koszykowej o Mistrzostwo Szczecina,
 • Gimnazjadzie - piłka siatkowa drużyn mieszanych,
 • Gimnazjadzie - piłka nożna chłopców,
 • Dniu Sztafet Szkół Ponadgimnazjalnych.
 • Wojewódzkim konkursie wiedzy towaroznawczej Towar bez tajemnic - uczniowie Technikum Ekonomicznego, Joanna Andrzejewska i Krzysztof Dziewierski, zostali laureatmi konkursu
 • Konkursie tworzenia biznesplanu Jak zainwestować 2 mln zł (organizowany przez Zachodniopomorską Szkołę Biznesu) - uczennica Technikum Ekonomicznego, Paulina Mokros, zajęła II miejsce
 • Konkursie gwary młodzieżowej w języku niemieckim i polskim (organizowany przez wyd. Lektor Klett) - IV miejsce
 • Miejskim konkursie recytatorskim Szczeciński Parnas - uczennica XX LO, Agnieszka Karpiak, otrzymała wyróżnienie
 • Olimpiadzie Wiedzy Religijnej - trzy uczennice (LO) wzięły udział w etapie rejonowym
 • Mistrzostwach Szczecina w warcabach stupolowych - IV miejsce
 • Rekolekcyjnym Turnieju Halowym piłki nożnej chłopców - I miejsce
 • Meetingu Lekkoatletycznym klas pierwszych - III miejsce
 • Ogólnopolskim konkursie ekologicznym Ekoplaneta
 • Międzynarodowym konkursie filmowym Przedsiębiorczość
 • Olimpiadzie Teologii Katolickiej Dekalog w nauczaniu Jana Pawła II
 • Wojewódzkim konkursie Ekonomia szansą na sukces
 • Wojewódzkim konkursie Złote pióro (organizowanym przez Głos Szczeciński)
 • Ogólnopolskim Konkursie ze znajomości Małego Rocznika Statystycznego - II miejsce w kraju
 • Konkursie na najaktywniejszą turystycznie szkołę - zajęliśmy V miejsce
 • Olimpiadzie Misyjnej ze znajomości Afryki
 • Olimpiadzie Eucharystia w życiu każdego
 • Olimpiadzie Krajoznawczo - Turystycznej
 • Konkursie plastycznym Projektuj dla domu
 • Konkursie Wychowanie dla Jakości
 • Konkursie nt. uzależnień (pod patronatem Urzędu Marszałkowskiego)
 • Konkursie Rola Współczesnych Mediów
 • Europejskim Certyfikacie Umiejętności Komputerowych
 • Wojewódzkim konkursie wiedzy towaroznawczej Towar bez tajemnic

Wiadomości

Kontakt

 • Technikum Ekonomiczne im. rtm. Witolda Pileckiego
  ul. Gen. J. Sowińskiego 1
  70-236 Szczecin
  sekretariat@zs3.szczecin.pl
 • (+48) 91-448-90-03

Galeria zdjęć