Strefa uczniów

Praktyki

O przedsiębiorstwie

Przedsiębiorstwo Symulacyjne Sukces sp. z o.o. jest podmiotem zajmującym się prowadzeniem praktyk dla młodzieży uczącej się w Zespole szkół Nr 3. Praktyki w Szkolnym Przedsiębiorstwie Symulacyjnym odbywają uczniowie następujących klas:

 •       technik ekonomista;
 •       technik cyfrowych procesów graficznych;
 •       technik logistyk;
 •       technik organizacji reklamy.

 

Wyposażenie

Przedsiębiorstwo Symulacyjne SUKCES sp. z o.o. jest wyposażane w nowoczesne urządzenia biurowe, pozwalające w warunkach szkolnych realizować wszystkie czynności związane z wykonywaniem prac administracyjnych w przedsiębiorstwie.

W pracowni znajdują się:

 • stanowiska wyposażone w wysokiej klasy komputery, pracujące w oparciu o nowoczesne oprogramowanie wspomagające zarządzanie nowoczesną firmą,
 • drukarki laserowe,
 • kamery internetowe,
 • skanery,
 • faksy,
 • bindownice i termobindownice,
 • niszczarki do dokumentów,
 • kserokopiarki,
 • kamery HD,
 • aparaty fotograficzne,
 • projektor multimedialny,
 • tablica interaktywna.

      Sprawny obieg dokumentów i informacji zapewnia wewnętrzna sieć Intranetowa i telefoniczna skonfigurowana specjalnie dla potrzeb naszego przedsiębiorstwa.
      Przy projektowaniu wnętrza zwrócono szczególną uwagę na odpowiedni i ergonomiczny dobór mebli oraz właściwą kolorystykę. Wszystko to sprawia, że zajęcia praktyczne organizowane w naszym przedsiębiorstwie odbywają się w warunkach nowoczesnych i przyjaznych oraz wysoce efektywnych, a wiedza teoretyczna nabyta w trakcie zajęć edukacyjnych pozwoli wykształcić i utrwalić potrzebne w życiu zawodowym umiejętności.

Historia

Nieskromnie mówiąc odnieśliśmy sukces...

 

Działalność Przedsiębiorstwa Symulacyjnego „Sukces"

       „Nowe rodzi się w bólach". Czy to popularne stwierdzenie zawsze ma odzwierciedlenie w rzeczywistości? Dzisiaj, po roku funkcjonowania w naszej szkole Przedsiębiorstwa Symulacyjnego „Sukces", przyszedł czas na refleksję i może pierwszą ocenę.
       Zacznijmy jednak od początku. Z inicjatywą utworzenia przedsiębiorstwa symulacyjnego wystąpił dyrektor Andrzej Sacharski, umieszczając w 1994 roku w projekcie nowego budynku szkolnego pracownię, w której młodzież naszej szkoły mogłaby odbywać praktyki. Wstrzymanie inwestycji spowodowało, że projekt został odłożony na półkę. Możliwy do zrealizowania stał się dopiero w 2003 roku.
       Prace nad utworzeniem pracowni rozpoczęły się od złożenia wizyty w Zielonej Górze w Centrali Firm Symulacyjnych. Dzięki gościnności gospodarzy mieliśmy możliwość obejrzeć, jak jest wyposażona i jak funkcjonuje istniejąca tam pracownia. Wizyta ta pozwoliła zweryfikować nasze wyobrażenia o działaniu przedsiębiorstwa symulacyjnego. Pojawiające się pomysły już wtedy zaczęły nabierać bardzo realnych kształtów.
       Semestr letni w roku szkolnym 2002/2003 wypełniony został wieloma spotkaniami, w trakcie których rozwiązywane były tak ważne organizacyjnie problemy, jak:
- określenie planu sytuacyjnego,
- ustalenie niezbędnego wyposażenia,
- określenie profilu symulowanej działalności,
- ustalenie działów oraz zakresu czynności ich pracowników,
- zaprojektowanie struktury organizacyjnej.
       W trakcie wakacji 2003 roku został przeprowadzony remont, w efekcie którego połączono ze sobą sale 16, 17, 17a, tworząc jedno duże pomieszczenie na potrzeby przedsiębiorstwa symulacyjnego. Jednocześnie w sierpniu 2003 roku zespół w składzie: Krzysztof Kaszuba, Andrzej Kobylec, Lidia Pszkit, Jolanta Rychlicka, Tomasz Sobczak,
Marek Walaszek przystąpił do tworzenia programów mających stanowić podstawę prowadzenia zajęć z młodzieżą. Prace nad nimi trwały aż do końca listopada 2003 roku. W ich trakcie często toczyły się zażarte dyskusje. Pomyślne sfinalizowanie tych działań zawdzięczamy koleżankom Joli i Lidce, które umiejętnie schładzały nasze rozgorączkowane głowy. Równolegle trwały prace nad wykończeniem i wyposażeniem przedsiębiorstwa.
      Pierwsze otwarcie (były aż dwa) odbyło się 13 października 2003 roku. Wstęgę przecięli dyrektor szkoły Andrzej Sacharski i prezes zarządu Towarzystwa Przyjaciół Zespołu Szkół Ekonomicznych Nr 1 Bogumił Kubik. Drugie, jeszcze bardziej oficjalne, odbyło się 31 stycznia 2004 roku podczas zjazdu Towarzystwa Przyjaciół Zespołu Szkół Ekonomicznych Nr 1. Towarzystwo w całości sfinansowało powstanie naszego przedsiębiorstwa i objęło nad nim patronat. Wstęgę przecinali: zachodniopomorski kurator oświaty Jerzy Kotlęga oraz panowie Zbigniew Wesołowski i Tadeusz Żywczak.
      Koniec 2003 roku to okres jeszcze bardziej wytężonej pracy. Po ustawieniu mebli i urządzeń biurowych pozostało wybrać nazwę i opracować zadania dla uczniów. W wyborze nazwy postanowiliśmy poprosić o pomoc młodzież. Po przeprowadzeniu sondażu okazało się, iż największym powodzeniem cieszy się nazwa „Sukces". W końcu zapadła decyzja. Po konsultacji z dyrekcją zdecydowaliśmy, że nazwa naszego przedsiębiorstwa brzmieć będzie „Przedsiębiorstwo Symulacyjne Sukces sp. z o.o.". Dużo więcej problemów mieliśmy z przygotowaniem zadań. Układając je, musieliśmy wziąć pod uwagę równomierne rozłożenie pracy na 10 lub 20 dni, w zależności od typu szkoły i specjalności, oraz realizację dość ambitnego programu praktyk. Jak się później okazało, było to jedno z najbardziej pracochłonnych zajęć. Ferie świąteczne w 2003 roku spędziliśmy w szkole, szlifując zadania i testując nowe oprogramowanie. 4 stycznia 2004 roku byliśmy przekonani, że wszystko jest dopięte na ostatni guzik. Nazajutrz o godzinie 8.00 rozpoczęła się pierwsza praktyka. Można więc powiedzieć, iż w tym momencie nasze przedsiębiorstwo rozpoczęło swoją działalność. W tym dniu zajęcia prowadziły koleżanki Jola Rychlicka i Ania Raczoń, jednakże już przed 8 rano stawiliśmy się w szkole. Wszyscy przeżywaliśmy ten pierwszy dzień. Nie wiem kto był bardziej zestresowany - młodzież rozpoczynająca swoje pierwsze praktyki, koleżanki prowadzące zajęcia, my, trzymający kciuki, czy dyrektor okazujący jednak pewne oznaki zdenerwowania. Później poszło już gładko. Zdobywaliśmy nowe doświadczenia, doskonaliliśmy swój warsztat pracy.
      Dzisiaj, kiedy piszę te wspomnienia, mamy już za sobą rok pracy związanej z prowadzeniem praktyk. Nazwa naszego przedsiębiorstwa przyniosła nam szczęście. Nieskromnie mówiąc odnieśliśmy sukces. Mamy w Zespole Szkół Nr 3 dobrze funkcjonujące, doskonale wyposażone przedsiębiorstwo symulacyjne. Ten efekt byłby niemożliwy do osiągnięcia bez zaangażowania dużej grupy osób. Pierwsza z nich to dyrektor szkoły Andrzej Sacharski, pomysłodawca całego przedsięwzięcia, cierpliwie znoszący nasze najbardziej zwariowane pomysły. Druga to prezes zarządu Towarzystwa Przyjaciół Zespołu Szkół Ekonomicznych Nr 1 Bogumił Kubik, którego zaangażowaniu zawdzięczamy sfinansowanie powstania przedsiębiorstwa. Jest również zespół w składzie: Krzysztof Kaszuba, Andrzej Kobylec, Lidia Pszkit, Jolanta Rychlicka, Tomasz Sobczak, Marek Walaszek zajmujący się organizacją przedsiębiorstwa. Są także pracownicy administracji: Edyta Laskowska, Sylwia Kierul, Piotr Rudziński, Maciej Zieliński, których praca pomogła stworzyć przedsiębiorstwo w obecnym kształcie.
      Pracownicy Przedsiębiorstwa Symulacyjnego tworzą zespół specjalistów z różnych dziedzin. Dzięki temu wzajemnie się uzupełniamy, co pozwala na sprawniejsze funkcjonowanie naszej pracowni.
      Wracając do tezy postawionej na początku, okazuje się, że nie zawsze „nowe rodzi się w bólach". Tworzenie Przedsiębiorstwa Symulacyjnego było raczej przygodą, wyzwaniem, któremu udało się sprostać.


Działalność Przedsiębiorstwa Symulacyjnego „Sukces"
Wydawnictwo Jubileuszowe 60 lecia
Zespołu Szkół Nr 3 w Szczecinie

Wiadomości

Kontakt

 • Technikum Ekonomiczne im. rtm. Witolda Pileckiego
  ul. Gen. J. Sowińskiego 1
  70-236 Szczecin
  sekretariat@zs3.szczecin.pl
 • (+48) 91-448-90-03

Galeria zdjęć