Strefa uczniów

Rejs Baltic Tall Ships Regatta Koło Edukacji Morskiej Rejs kwiecień 2016 ABC Żeglarstwa

Żeglarstwo

Rejs

Dnia 11.06.2015r. został zorganizowany dla uczniów chcących zapoznać się z tajnikami żeglarstwa - rejs Dezetami po Jeziorze Dąbie. W rejsie udział wzięły osoby z klasy IL, II E i III E

W ramach promocji  żeglarstwa chciałyśmy pokazać młodzieży, że pływanie jest wspaniałą przygodą. Jest również formą aktywnej rekreacji, sposobem na ciekawe życie, pasją, którą warto przekazać dzieciom i młodzieży. Sporty wodne nie tylko przyczyniają się do kreowania postaw, są również szkołą charakteru, sposobem na poznanie świata, pozwalają urzeczywistniać marzenia i fantazje każdego miłośnika przygody. Żeglarstwo, pojmowane jako sposób spędzania wolnego czasu i kształtowania charakteru młodego człowieka, jest doskonałym środkiem wychowawczym.

Celem rejsu było:

 • Propagowanie aktywnych form spędzania czasu, aktywności ruchowej i środowiskowej.
 • Popularyzowanie sportów wodnych wśród młodzieży Zs Nr 3.
 • Zwiększenie bezpieczeństwa uczestników aktywnego wypoczynku nad akwenami wodnymi.
 • Zachęcanie do czynnego uprawiania żeglarstwa (rekreacyjnego, jak i sportowego).
 • Rozwijanie zainteresowań związanych tak ze sportami wodnymi, jak i z szeroko pojętą kulturą żeglarską.
 • Zapewnienie harmonijnego rozwoju zdolności poznawczych, manualnych i życia w społeczeństwie.
 • Zainteresowanie sprawami ochrony środowiska naturalnego, propagowanie modelu spędzania wolnego czasu na łonie przyrody.

Rozwój cech psychofizycznych, ugruntowanie wiadomości i umiejętności z zakresu wiedzy przyrodniczej, kultury i sprawności fizycznej.

Barbara Bernat, Monika Derech-Zawistowska

 

Wiadomości

Kontakt

 • Technikum Ekonomiczne im. rtm. Witolda Pileckiego
  ul. Gen. J. Sowińskiego 1
  70-236 Szczecin
  sekretariat@zs3.szczecin.pl
 • (+48) 91-448-90-03

Galeria zdjęć