• Konkursy regionalne

    • Organizowaliśmy:

     • Wojewódzki Konkurs wiedzy ekonomicznej Ekonomia szansą na sukces

      

     Wzięliśmy udział:

     • Konkursie informatycznym "Jak technologie zmieniają edukację"

     • Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Kulturze Krajów Anglojęzycznych

     10 marca 2015 r. nasze uczennice Barbara Galiśkiewicz, Roksana Grzybowska oraz Sandra Misiak wzięły udział w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Kulturze Krajów Anglojęzycznych. Językowe zmagania miały miejsce w Zespole Szkół nr 6 w Szczecinie. Rywalizacja była zacięta, a pytania trudne i podchwytliwe. Nasze uczennice zajęły IV miejsce. Serdecznie gratulujemy!

     • V Regionalnym Konkursie Literacakim "Oto Jestem".
     • Konkursie literackim z języka angielskiego

      

     • Ogólnopolskim Konkursie Informatycznym Technologie Informacyjno - Komunikacyjne? TAK! 
     • Konkursie Wiedzy o Samorządzie i Szczecinie

     • II Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Rachunkowości

     • Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy z Zakresu Rachunkowości

     • Ogólnopolskiej Olimpiadzie Logistycznej
     • Olimpiadzie Fizycznej
     • Olimpiadzie Języka Niemieckiego

     • Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Prawie - 3 uczestników w zawodach okręgowych
     • XXIV Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej

     • Międzynarodowym Konkursie "Kangur Matematyczny 2011 "
     • IV Bałtyckim Konkursie Języka Angielskiego

     • Konkursie na logo Oddziału Szczecińskiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego
     • LII Międzyszkolnym Konkursie Fizycznym

     • Międzynarodowym konkursie polsko - ukraińskim "Lwiątko 2011"
     • Olimpiadzie Wiedzy o Unii Europejskiej,
     • XII Olimpiadzie Wiedzy o Prawie,
     • XX Olimpiadzie Teologii Katolickiej,
     • Olimpiadzie Ekologicznej,
     • Olimpiadzie Wiedzy o HIV / AIDS,
     • Archidiecezjalnym Konkursie Papieskim p.n. Poznajemy dokumenty Ojca Świętego Jana Pawła II,
     • Ogólnopolskmi konkursie historycznym Krąg,
     • Konkursie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Siedliska leśne chronione w ramach sieci Natura 2000,
     • Mistrzostwach Szczecina w koszykówce chłopców - VI miejsce,
     • Mistrzostwach Szczecina w siatkówce chłopców - XII miejsce,
     • Mistrzostwach Szczecina w siatkówce dziewcząt - XVI miejsce,
     • Lidze Lekkoatletycznej dziewcząt i chłopców szkół ponadgimnazjalnych - dziewczęta X miejsce drużynowo, chłopcy XI miejsce drużynowo,
     • Sztafetowych biegi przełajowe - III miejsce,
     • Indywidualnych mistrzostwach SPG W LA,
     • Zawodach Lekkoatletycznych klas I SPG - dziewczęta VI miejsce drużynowo, chłopcy - XII miejsce drużynowo,
     • Turnieju piłki nożnej organizowanym przez Szkołę Salezjańską,
     • Wewnątrzszkolnym turnieju tenisa stołowego dziewcząt i chłopców,
     • Mistrzostwach Szczecina w koszykówce dziewcząt - IX miejsce,
     • Mistrzostwach Szczecina w koszykówce chłopców - V miesjce,
     • Mistrzostwach Szczecina w siatkówce chłopców - VI miejsce,
     • Mistrzostwach Szczecina w siatkówce dziewcząt - IX miejsce,
     • Mistrzostwach Szczecina w piłce nożnej dziewcząt - X miejsce,
     • Mistrzostwach Szczecina w tenisie stołowym dziewcząt - X miejsce,
     • Mityngu Lekkoatletycznym dziewcząt i chłopców szkół ponadgimnazjalnych - VI miejsce drużynowo,
     • Mistrzostwach Szkół Ponadgimnazjalnych w pływaniu - III miejsce,
     • Międzyszkolnym Turnieju piłki nożnej chłopców o puchar Dyrektora ZS Nr 3 - VI miejsce,
     • Olimpiadzie Wiedzy o Prawie - VI miejsce,
     • XIX Olimpiadzie Teologii Katolickiej,
     • Konkursie p.n. Rośliny i zwierzęta polskich jezior,
     • Regionalnym Konkursie Szczeciński Parnas,
     • Archidiecezjalnym Konkursie Papieskim p.n. Poznajemy dokumenty Ojca Świętego Jana Pawła II,
     • Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Biblijnej,
     • Konkursie Europejskim Quo vadis Europo - III i IV miejsce,
     • Konkursie recytatorskim dot. poezji religijnej - wyróżnienie,
     • Ogólnopolskim Młodzieżowym Turnieju Turystyczno - Krajoznawczym PTTK,
     • Wojewódzkim Konkursie wiedzy towaroznawczej Towar bez tajemnic - uczniowie Technikum Ekonomicznego zostali laureatami konkursu,
     • Konkursie wiedzy morskiej organizowanym przez ZOZŻ i ZS Nr 3,
     • Konkursie Przyrodniczym z zakresu ekologii i ochrony środowiska organizowanym przez Koło Naukowe Ligi Ochrony Przyrody Politechniki Szczecińskiej - VI miejsce,
     • Ogólnopolskim Konkursie Biznes Junior,
     • Olimpiadzie Wiedzy o Unii Europejskiej,
     • Ogólnopolskim projekcie Literacki Atlas Polski organizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie,
     • Zachodniopomorskim Konkursie recytatorskim poezji Kornela Ujejskiego.
     • Ogólnopolskim Turnieju piłki nożnej organizowanym przez PZU Życie Rusz się człowieku - wyróżnienie,
     • Mistrzostwach Szczecina w tenisie stołowym dziewcząt i chłopców,
     • Meetingu Lekkoatletycznym dziewcząt i chłopców,
     • Meetingu Lekkoatletycznym z okazji zakończenia roku szkolnego,
     • Międzyszkolnym Turnieju piłki koszykowej o Mistrzostwo Szczecina,
     • Gimnazjadzie - piłka siatkowa drużyn mieszanych,
     • Gimnazjadzie - piłka nożna chłopców,
     • Dniu Sztafet Szkół Ponadgimnazjalnych.
     • Wojewódzkim konkursie wiedzy towaroznawczej Towar bez tajemnic - uczniowie Technikum Ekonomicznego, Joanna Andrzejewska i Krzysztof Dziewierski, zostali laureatmi konkursu
     • Konkursie tworzenia biznesplanu Jak zainwestować 2 mln zł (organizowany przez Zachodniopomorską Szkołę Biznesu) - uczennica Technikum Ekonomicznego, Paulina Mokros, zajęła II miejsce
     • Konkursie gwary młodzieżowej w języku niemieckim i polskim (organizowany przez wyd. Lektor Klett) - IV miejsce
     • Miejskim konkursie recytatorskim Szczeciński Parnas - uczennica XX LO, Agnieszka Karpiak, otrzymała wyróżnienie
     • Olimpiadzie Wiedzy Religijnej - trzy uczennice (LO) wzięły udział w etapie rejonowym
     • Mistrzostwach Szczecina w warcabach stupolowych - IV miejsce
     • Rekolekcyjnym Turnieju Halowym piłki nożnej chłopców - I miejsce
     • Meetingu Lekkoatletycznym klas pierwszych - III miejsce
     • Ogólnopolskim konkursie ekologicznym Ekoplaneta
     • Międzynarodowym konkursie filmowym Przedsiębiorczość
     • Olimpiadzie Teologii Katolickiej Dekalog w nauczaniu Jana Pawła II
     • Wojewódzkim konkursie Ekonomia szansą na sukces
     • Wojewódzkim konkursie Złote pióro (organizowanym przez Głos Szczeciński)
     • Ogólnopolskim Konkursie ze znajomości Małego Rocznika Statystycznego - II miejsce w kraju
     • Konkursie na najaktywniejszą turystycznie szkołę - zajęliśmy V miejsce
     • Olimpiadzie Misyjnej ze znajomości Afryki
     • Olimpiadzie Eucharystia w życiu każdego
     • Olimpiadzie Krajoznawczo - Turystycznej
     • Konkursie plastycznym Projektuj dla domu
     • Konkursie Wychowanie dla Jakości
     • Konkursie nt. uzależnień (pod patronatem Urzędu Marszałkowskiego)
     • Konkursie Rola Współczesnych Mediów
     • Europejskim Certyfikacie Umiejętności Komputerowych
     • Wojewódzkim konkursie wiedzy towaroznawczej Towar bez tajemnic
  • Kontakty

   • Technikum Ekonomiczne im. rtm. Witolda Pileckiego
   • sekretariat@te.szczecin.pl
   • (+48) 91-448-90-03
   • ul. Gen. J. Sowińskiego 1 70-236 Szczecin sekretariat@te.szczecin.pl Poland
   • www.te.szczecin.pl
 • Galeria zdjęć

   brak danych